شرح خبر

ناگفته هاى انفجار انتحارى فرودگاه آتاترك استانبول تركيه از زبان شهروندقشمى

خانم آنلى گروتر در مصاحبه پايانى به ركنى نيوز گفت ؛ در جمع ما يك زن كرد ايرانى ساكن سوئد بود/ در همين جمعى كه ما بوديم يكى عنوان كرد كه ايرانى ها و مسلمانان تروريست هستند من در فاصله كمتر از چند متر از اون جمع قرار داشتم كه اين مطلب را شنيدم كه بلافاصله در اون بحث ورود پيدا كردم

اجازه خواستم تا من هم مطلبى بگويم / به آنها گفتم من يك زن آلمانى هستم كه با يك ايرانى مسلمان متعصب ازدواج كردم و بعد از ازدواجمان به در خواست همسرم به كشور ايران سفر كرديم و در جزيره زيبا و آرام قشم بيش از ٤ سال است كه سكونت داريم و در اين مدت اقامتمان در جزيره قشم هيچ مشكلى تا كنون با ساكنين كه تماما مسلمان هستند نداشتيم و با ما رفتارشان بسيار خوب بوده است و به جرأت مى توانم بگويم قشم يكى از أمن ترين شهرهاى ايران و جهان است و همين امر باعث شده سالانه بيش از ٥ هزار توريست غير ايرانى به اين جزيره پهناور سفر كنند و در طول شبانه روز در سطح جزيره بدون هيچ مشكلى گردش مى كنند و برعكس تبليغاتى كه عليه ايران مى شود مسافرين خارجى در منطقه آزاد قشم با آرامشى مثال زدنى در خانه كاشانه هاى روستايى شبها را تا صبح سپرى مى كنند / وقتى كه من اين حرفها رو زدم يكى از من پرسيد آيا در جزيره اى  كه زندگى مى كنيد كليسا هم هست كه در پاسخ به او گفتم در منطقه اى بنام باسعيدو يك كليساى مخروبه ، باقيمانده از استعمار انگليسى ها هست كه دولت جمهورى اسلامى ايران به شدت از اون مراقبت مى كنند و يك كليسا نيز در جزيره هرمز در قلعه پرتقالى هاى اين جزيره وجود دارد و مسئولين جزيره قشم به شدت براى مرمت و بازسازى و نگهدارى آن تلاش هاى قابل تقديرى را انجام مى دهند و اگر ايرانيان مسلمانان تندروى بودندهيچ دليلى نداشت از اماكن مذهبى مسيحى ها مراقبت كنند آنها مى توانستند اين آثار را بحال خود رها كنند تا نابود شود ولى اينچنينى نبود و مردم مسلمان ايران و جزيره قشم به اعتقادات من احترام قائل هستند اگر در اروپا ، بخصوص در آلمان اگر مسجد هست در ايران نيز كليساهاى بزرگ وجود دارد و مسيحى ها به راحتى به كليسا مى روند/ البته به آنها گفتم جزيره قشم به عنوان يكى از مناطق آزاد كشور ايران است و فكر نمى كنم براى ساخت كليسا مشكلى داشته باشند زيرا ساخت كليسا مى تواند جاذبه هاى گردشگرى و توريستى إيجاد كند و باعث جذب گردشگران زيادى به اين منطقه خواهد شد/ من به اون جمع اطمينان دادم كه كشور ايران و بخصوص جزيره قشم براى گردشگران خارجى يك منطقه بسيار امن است و مى توانند در فصل هاى مختلف سال گردشگران در جزيره  تردد و تفريح كنند و در اين ١٤ ساعت حضور ما در فرودگاه آتاترك استانبول تركيه با حرف زدن سپرى شد/ خانم آنلى گروتر در پايان گفت ؛ من علاقه زيادى به اين جزيره دارم و از مردم اين جزيره به خاطر ميهمان نوازى هاى آنها صميمانه تشكر مى كنم و از تمام مسئولين اين جزيره نيز به خاطر برقرارى امنيت كه يكى از شاخصه هاى توسعه گردشگرى است تشكر و قدر دانى مى كنم