شرح خبر

خبر فوری !!!!!!!!

"عوارض صدور پروانه ساختمان" قسط بندی میشود......

خبر فوری !!!!!!!!

          "عوارض صدور پروانه ساختمان"
                  قسط بندی  میشود......

به گزارش مدیریت معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم متقاضیان می توانند با مراجعه به این مدیریت عوارض پرداختنی را تا ۳۶ماه   تقسیط کنند

این فرصت محدود است!!!!

اخبار تکمیلی و سایر شرایط بهره مندی از این فرصت طلایی  را از همین طریق به اطلاع شما خواهیم رساند