شرح خبر

قسط بندی عوارض صدور پروانه ساختمانی در قشم

به گزارش فرينا، لیلا زین افزا گفت: تمام افرادی که از 23 تیر ماه تا 31 شهریورماه امسال مدارک و مستندات صدور پروانه ساختمانی را به مدیریت معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم تحویل دهند، از مزایای قسط بندی این طرح بهره مند می شوند.

زين افزا افزود: طرح قسط بندی عوارض صدور پروانه ساختمانی در قشم به درخواست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و تصویب هیئت مدیره این سازمان باهدف حمایت ازفعالیت های ساخت و ساز در این جزیره به مرحله اجرا درآمده است.

وي با اشاره به نحوه محاسبه دریافت اقساط عوارض صدور پروانه ساختمانی، گفت: پس از کسر مبلغ 30 تا 50 درصدی نقدی از کل عوارض، باقیمانده به صورت تسهیلات به مالکان زمین واگذار می شود.

مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم افزود: تعداد اقساط برای عوارض کمتر یا مساوی یک میلیارد ریال با پرداخت 30 درصد نقدی بین 4 تا 8 ماه و پرداخت 40 یا 50 درصد نقدی بین 6 تا 8 ماه محاسبه می شود.

زین افزا با اعلام اینکه تمام پرداخت های نقدی عوارض صدور پروانه 30، 40 و 50 درصد است، گفت: تعداد اقساط مربوط به عوارض بیشتر از یک میلیارد تا دو میلیارد ریال براساس میزان پرداخت نقدی به ترتیب بین 8، 10 تا 12 ماه و تعداد اقساط بیشتر از دو میلیارد تا سه میلیارد ریال هم 12، 14 و 16 ماهه قسط بندی می شود.

وي قسط بندی عوارض بالای سه میلیارد تا چهار میلیارد ریال هم در بازه زمانی 16، 18 و 20 ماهه محاسبه می شود و ارزش عوارض بیشتر از چهار ماه تا پنج میلیار ریال هم 20، 22 و 24 ماهه است.

مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: عوارض بیشتر از مبلغ پنج میلیارد ریال تا شش میلیارد نیز با محاسبه دریافت نقدی 30، 40 و 50 درصد، به ترتیب 24، 26 و 28 ماهه خواهد بود.

وي با اعلام اینکه تعداد اقساط مربوط به عوارض شش میلیارد تا هفت میلیارد ریال به ترتیب 28، 30 و 32 ماهه است افزود: قسط بندی عوارض بالای هفت میلیارد ریال نیز براساس میزان پرداخت نقدی به ترتیب 32، 34 و 36 ماهه محاسبه می شود.

مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم، اظهارامیدواری کرد با اجرای این طرح و افزایش روند ساخت و ساز در قشم، فعالیت  بخش های دیگر مرتبط با صنعت ساختمان سازی نیز متحول شود.