شرح خبر

عوارض صدور پروانه ساختمانی در قشم قسط بندی می شود

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، لیلا زین افزا گفت: تمام افرادی که از 23 تیر تا 31 شهریور امسال مدارک صدور پروانه ساختمانی را به مدیریت معماری و شهرسازی این سازمان تحویل دهند، از مزایای قسط بندی بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه طرح قسط بندی عوارض صدور پروانه ساختمانی به درخواست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و تصویب هیات مدیره سازمان اجرا می شود، هدف از اجرای طرح یاد شده را حمایت از فعالیت های ساخت و ساز اعلام کرد.
زین افزا افزود: بر اساس این طرح، پس از کسر 30 تا 50 درصد نقدی از کل عوارض صدور پروانه ساختمانی، باقیمانده به صورت تسهیلات به مالکان زمین واگذار می شود.
وی اظهار کرد: تعداد اقساط برای عوارض کمتر یا مساوی یک میلیارد ریال با پرداخت 30 درصد نقدی، بین چهار تا هشت ماه و پرداخت 40 یا 50 درصد نقدی بین 6 تا هشت ماه محاسبه می شود.
زین افزا با بیان اینکه تمام پرداخت های نقدی عوارض صدور پروانه 30، 40 و 50 درصد است، گفت: تعداد اقساط مربوط به عوارض بیش از یک میلیارد تا 2 میلیارد ریال براساس میزان پرداخت نقدی به ترتیب بین 8، 10 تا 12 ماه و تعداد اقساط بیشتر از 2 میلیارد تا سه میلیارد ریال 12، 14 و 16 ماه است.
به گفته مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم، قسط بندی عوارض بالای سه میلیارد تا چهار میلیارد ریال در بازه زمانی 16، 18 و 20 ماهه محاسبه می شود و ارزش عوارض بیشتر از چهار ماه تا پنج میلیار ریال 20، 22 و 24 ماه است.
وی گفت: عوارض بیشتر از پنج میلیارد ریال تا 6 میلیارد نیز با محاسبه دریافت نقدی 30، 40 و 50 درصد، به ترتیب 24، 26 و 28 ماهه خواهد بود.
زین افزا با اعلام اینکه تعداد اقساط مربوط به عوارض 6 میلیارد تا هفت میلیارد ریال به ترتیب 28، 30 و 32 ماهه است، گفت: قسط بندی عوارض بالای هفت میلیارد ریال نیز براساس میزان پرداخت نقدی به ترتیب 32، 34 و 36 ماهه محاسبه می شود.
وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح و افزایش روند ساخت و ساز در قشم، فعالیت بخش های دیگر مرتبط با صنعت ساختمان سازی نیز متحول شود.