شرح خبر

مهر تایید بر عملکرد مالی سازمان منطقه آزاد قشم

عملکرد صورت مالی سال 1394 سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان یک عملکرد مثبت در جلسه مجمع عمومی سالیانه کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش فرینا، جلسه عملکرد سال مالی 1394 سازمان منطقه آزاد قشم روز پنجشنبه 31 تیر ماه با حضور محمدرضا توسلی معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی و حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و اعضاء هیات مدیره این سازمان در تهران برگزار شد.

در این جلسه پس از شنیدن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرس)، صورت های مالی و گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم مربوط به سال منتهی به 29 اسفندماه 1394 مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اظهارنظر مقبول گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت های مالی و عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در سال مالی 1394 مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه گزارش عملکرد تصویری سازمان  و شبیه سازی نمایی از آینده جزیره قشم در قالب یک کلیپ ویدئویی  به سمع و نظر اعضای مجمع و کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی رسید.
اعضای این شورا با تحسین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با توجه به نظر مثبت حسابرس مستقل قانونی و عملکرد بی نظیر این سازمان بر ادامه فعالیت های موجود در راستای اهداف تعیین شده تاکید کردند.

 

عملکرد سازمان های هفت گانه مناطق آزاد کشور همه ساله در جلسه ای با حضور نماینده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی و مدیرعامل هر یک از سازمان های هفت گانه مناطق آزاد و اعضاء هیات مدیره آن مورد بررسی قرار می گیرد.