Label

جشنواره عید مبعث

واگذاری 3 واحد آپارتمان اداری مسکونی با متراژ کم دید به دریا به دریا با یک موقعیت بسیار استثنایی در طبقات بسیار خوب در طبقات بالا
صرفا جهت واگذاری برای عید مبعث 
مدت اعتبار از تاریخ 2.2.96 تا 9.2.96