جشنواره

جشنواره

‎ شرایط جشنواره عید فطر مجتمع بین المللی تجاري اداري توريستي  زیتون قشم

‎واگذاری تعداد محدودی از واحد های تجاری 

‎شرایط پیش پرداخت : 

‎70/000/000 نقدی
بدين صورت :
30/000/000 نقد
‎20/000/000 دو ماه بعد
‎20/000/000 دو ماه دیگر 

‎اقساط ماهانه 1/500/000 تومان تا 3/500/000 بسته به متراژ واحد تجاری

‎شرایط پرداخت پول پیش و اقساط بنا به طبقه و متراژ مغازه ها متفاوت می باشد.

‎شرکت تمامی هزینه های ایاب ذهاب هوایی و اقامت در قشم جهت عقد قرارداد را به عهده می گیرد.

فرم پیش فروش آنلاین